جوزا 27, 1396

مراسم ختم قرآن عظیم الشان و دعا خوانی تعداد از استادان و محصلین دانشگاه بلخ بر روان پاک شهدا قل اردو 209 شاهین در بلخ که چندی قبل در اثر انفجار موتر بمب گزاری شده یکتعداد زیاد از

ثور 31, 1396

بیست و چهارمین دور دفاع دیپلوم 117 تن از محصلین دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی دانشکده انجنیری دانشگاه بلخ سال 1396

ویدیوها

دانشکده ژورنالیزم دانشگاه بلخ
مستند از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بلخ ، پوهنمل محمدکبیر آرین رئیس دانشکده علوم اجتماعی
young program - BUMOC / برنامه ی جوان - مرکز عملیات رسانه ای پوهنتون بلخ
محصلین پوهنتون ولایت بلخ
بیشتر...
استادان پوهنتون ولایت بلخ
بیشتر...